Ga naar de inhoud

Meer Samenhang in Divers Samengestelde Teams

De lokale Plant Manager vertelde ons bij het feedbackgesprek dat een paar leden van het productieteam naar haar gekomen waren om haar persoonlijk te bedanken dat ze aan dit project hadden mogen deelnemen. Het had hen zoveel deugd gedaan! En het deed mij deugd de bevestiging te krijgen dat we de voorbije 2 jaren met het ESF-projectteam iets waardevols hadden gecreëerd.

Het effect van Inclusive@Work op de medewerkers in een divers team is dankbaarheid. Wij, mensen, zijn bij uitstek sociale wezens. We hebben een aangeboren nood aan verbinding met de mensen om ons heen – onze collega’s. Wanneer die verbinding niet vanzelf gaat en iemand even komt helpen om de brug te bouwen, stijgt meteen het welbevinden op de werkvloer. Stress en spanningen nemen af. De hechting aan het bedrijf en de wens om er nog lang te blijven gaan naar omhoog.

Hoeveel verschil maakt het voor jou als leidinggevende of HR-medewerker wanneer je retentiegraad met 10 % stijgt? Investeren in de sociale cohesie van je divers samengestelde team kan dat effect hebben. 

Inclusive@Work biedt praktische, toegankelijke en laagdrempelige tools, waarmee je de sociale cohesie in divers samengestelde teams versterkt. Niet over de hoofden van mensen heen, maar kortbij en bottom-up. Want inclusie – of: het gevoel authentiek jezelf te mogen zijn en een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan het team – is iets wat collega’s in de eerste plaats voor elkaar creëren, niet iets wat top-down opgelegd kan worden.

Relaties opbouwen doe je niet door beleidsplannen te schrijven en dan aan medewerkers te verkondigen dat ze ‘voortaan goede vrienden moeten zijn’ … Relaties opbouwen doe je door mensen vertrouwd te maken met elkaar, te laten kennismaken, het gesprek te faciliteren. De Toolbox van Inclusive@Work is er om je te helpen deze relaties te bouwen.