Ga naar de inhoud

Hoe je de teamcohesie versterkt door het koffieapparaat te verplaatsen

Herinner jij je Madame Arabelle nog? De onvolprezen koffiedame van de Collega’s verzamelde twee keer per dag het hele team rond haar kar voor een verbindende babbel. Ook al hebben we vandaag in onze organisaties meestal geen persoon meer die ons rond het heerlijke zwarte brouwsel samenbrengt, toch kan de koffiehoek nog steeds een sleutelrol spelen in het verbeteren van de teamcohesie.

Goede relaties tussen collega’s vormen het fundament van een goede samenwerking. Het is dan ook voor elke leidinggevende belangrijk om te investeren in teamcohesie of team building. In een divers team is dat nog belangrijker, omdat de collega’s door hun onderlinge verschillen in referentiekader mekaar minder gemakkelijk spontaan vinden. Verschillen in leeftijd, gender, functie, taal, religie, etniciteit, talenten, gezondheid en mogelijkheden zorgen ervoor dat we het werk en de werkomgeving op een andere manier beleven. Dat kan leiden tot misverstanden of storingen in de samenwerking. Een divers team is niet vanzelf een inclusief team. Om de diversiteit in je team als een meerwaarde te kapitaliseren, geef je de teamcohesie best wat extra aandacht.

Ik omschrijf teamcohesie als de samenhang in het team, of de mate waarin de leden van het team verbondenheid ervaren en zich mee verantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn en succes van de organisatie. Het is de tegenhanger van de ieder-voor-zich-mentaliteit. Als inclusief leider heb je DRIE HEFBOMEN VOOR EEN STERKE TEAMCOHESIE.

  1. NETWERK – De teamcohesie stijgt naarmate meer collega’s mekaar kennen.
  2. AFSTEMMING – De teamcohesie  stijgt naarmate collega’s vaker van gedachten kunnen wisselen.
  3. VERTROUWEN – De teamcohesie stijgt naarmate collega’s zich veiliger voelen en ze vertrouwen hebben in elkaar en in de werkgever.

Het koffie-apparaat kan je bondgenoot zijn bij deze drie hefbomen. Je kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke koffiehoek inrichten voor verschillende teams, of het koffie-apparaat verplaatsen, zodat meer collega’s elkaar kruisen bij het vullen van de mok. Op deze kruispunten ontstaat de herkenning, de familiariteit. Dat legt een basis voor vertrouwen. Collega’s groeten elkaar en misschien ontspint zich een gesprek. Zo groeit de verbinding. En dat alles legt een fundament voor een inclusief team – waar iedereen zichzelf kan zijn, er echt bij hoort en het beste van zichzelf kan geven voor de missie van de organisatie.

Snuister door de Toolbox van Inclusive@Work voor meer eenvoudige manieren om teamcohesie te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *